Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is er om mensen meer controle te geven over de eigen persoonsgegevens. Wij informeren u over hoe we ons hierop voorbereiden en wat dit voor u betekent.

Circuit Sneltransport verwerkt en werkt met persoonsgegevens

Circuit Sneltransport verwerkt en werkt met persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct over iemand gaan, of naar een persoon te herleiden zijn. Denk daarbij aan gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer. Het gaat niet alleen om persoonsgegevens van u, maar ook van uw klanten en eventuele andere relaties, voor zover u die aan ons heeft verstrekt.

We gingen al verstandig met persoonsgegevens om, de nieuwe wet vraagt ons dit nog duidelijker te maken

In de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het aanpassen van documentatie en hebben we opnieuw kritisch gekeken naar onze systemen en processen. Om zo zeker te zijn dat we aan de nieuwe wet voldoen.

We keken kritisch naar:

  • Welke persoonsgegevens we verzamelen
  • Hoe we omgaan met privacygevoelige informatie
  • Waarom we deze gegevens verzamelen

Aan de hand van deze analyses passen we onze processen aan.

Privacy by Design

Standaard werkt Circuit Sneltransport met een ‘Privacy by Design’- en ‘Privacy by Default’ principe bij het ontwerpen van nieuwe producten, diensten en procedures.

Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om de nieuwe wet door te voeren. Daarvoor is een Verwerkersovereenkomst opgesteld. Op verzoek zenden we u hiervan een gepersonaliseerde versie toe.

Wat slaan wij van u op?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over iemand gaan, of naar een persoon te herleiden zijn. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventueel ook betaalgegevens.

We slaan ook gegevens op die gaan over het websitegebruik en contact met de klantenservice. Circuit Sneltransport slaat alleen gegevens op die nodig zijn voor het leveren van onze producten en diensten of gegevens die nodig zijn om kwaliteit te kunnen garanderen en verbeteren.

Wat doen we met uw persoonsgegevens

Circuit Sneltransport gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

  • Ophalen en bezorgen van zendingen
  • Verzenden van nieuwsbrieven
  • Maatregelen om onze dienstverlening te verbeteren
  • Verstrekken van informatie of aanbiedingen

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op.