De brandstofprijzen zien we sinds september vorig jaar eigenlijk alleen maar stijgen. Dit heeft effect op de brandstoftoeslag die op uw factuur komt te staan. Omdat u hiermee te te maken heeft leggen we graag nog even uit wat het is. En hoe het werkt.

Eénmaal per jaar passen we onze prijzen aan. Dit doen we aan de hand van de Panteia index (vroeger NEA). De index die wij gebruiken is de fijnmazige distributie collo exclusief brandstof. Alle kosten die relevant zijn voor het werk wat wij doen, zijn in deze index meegenomen.Denk bijvoorbeeld aan de  invloed van congestie op de weg en personeelskosten op basis van de CAO beroepsgoederenvervoer over de weg.

Indexatie van brandstoftarieven

De brandstoffluctuaties zijn niet in deze index opgenomen. Dit komt doordat brandstoftarieven in een korte tijd enorm kunnen fluctueren. Waardoor het niet jaarlijks is te indexeren.

Wij kiezen er daarom voor om de brandstof regelmatig te indexeren. Hierdoor heeft u een transparant tarief. Wat u apart op de factuur terugvindt van uw opdracht. Als we dit niet zouden doen, zou er in de jaarlijkse indexatie een grote risico-opslag voor brandstoffluctuaties moeten zitten.

Hoe berekenen we de brandstoftoeslag?

De actuele brandstofprijs peilen we op elke 1e dag van de maand. Op basis van een tabel zien we wat dit betekent voor de brandstoftoeslag. Het kan zo zijn dat de brandstoftoeslag omhoog moet. Maar de toeslag kan ook hetzelfde blijven. Dit is het geval als de nieuwe kostprijs in dezelfde bandbreedte valt als het tarief van de vorige maand. Uiteraard kan de toeslag ook omlaag, maar dit zal nooit onder 0% komen.

We berekenen de brandstoftoeslag op deze manier bij onze dienstverlening van VANDAAG en MORGEN binnen Nederland en België. Voor internationale bestemmingen hanteren we brandstoftoeslag-percentages die onze partners gebruiken.

Heeft u nog een vraag over de brandstoftoeslag? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag.