De CO2-heffing voor bedrijven komt eraan. Deze heffing moet de CO2-uitstoot doen dalen. Verder is er op dit moment (maart 2019) nog weinig bekend over de exacte invulling van deze maatregel.

Wat betekent de CO2-heffing voor uw organisatie?

JBM is een logistiek dienstverlener. Daarom kijken we vooral naar de gevolgen voor uw logistiek. Want de hoeveelheid CO2 die uw zendingen veroorzaken worden in grote mate bepaald door de hoeveelheid brandstof die nodig is. Een CO2-heffing komt dan ook neer op rekeningrijden voor uw verzendingen. En daarin is Nederland niet uniek. In een aantal landen in Europa zien we de lokale CO2 heffing al op de facturen verschijnen.

Lees verder op jbm.nl